PZU

Jan Janik Agent PZU Limanowa

Platforma ODR

W związku ze zmianami przepisów, przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii Europejskiej i zawierający z konsumentami umowy przez internet, którzy obowiązali się lub są zobowiązani do korzystania z podmiotów uprawnionych, mają obowiązek poinformować konsumentów o istnieniu platformy ODR, podać adres internetowy tej platformy, a jeżeli oferta jest składana za pomocą wiadomości elektronicznej, to zamieścić do niej link w wiadomości elektronicznej.

Publikujemy dla Państwa link do platformy:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL